Nhật Bản đã điều chỉnh giới hạn dư lượng tối đa cho phép (MRL) của Trifluralin trong thủy sản từ 0,001 ppm lên 0,5 ppm 

Ngày 21/5/2013 Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản đã có công văn số 795/QLCT-CL1 về việc xuất khẩu thủy sản vào Nhật Bản. Theo công văn, thông tin do Thương Vụ Việt Nam tại Nhật Bản cung cấp.

Sau nhiều nỗ lực đề nghị từ phía cơ quản thẩm quyền Việt Nam. Phía Nhật bản, cụ thể là Bộ Y Tế, Lao Dộng và Phúc Lợi Nhật bản đã điều chỉnh giới hạn mức dư lượng tối da cho phép (MRL) của Trifluralin trong các sản phẩm thủy sản  từ 0.001 ppm lên 0.5 ppm. Quy định này có hiệu lực từ ngày 15/5/2013.
Chi tiết công văn tại dây


Tin khác