Nghị định 119/2008/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y    


Số/kí hiệu 119/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/11/2008
Ngày có hiệu lực 13/12/2008
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y  

 
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định

Tệp đính kèm: 4C23C3C5509C42EA9105EC1C2D03C254.doc

Văn bản khác: