Quyết định 121 /2008/QĐ-BNN của Bộ NN & PTNT: Quyết định số 121 /2008/QĐ-BNN, ngày 17 tháng 12 năm 2008 Ban hành “Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong”.


Số/kí hiệu 121 /2008/QĐ-BNN
Ngày ban hành 17/12/2008
Ngày có hiệu lực 01/01/2008
Người ký Vũ Văn Tám
Trích yếu

Quyết định số 121 /2008/QĐ-BNN, ngày 17 tháng 12 năm 2008 Ban hành “Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong”.

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Quyết định

Tệp đính kèm: AD29CB33C6034D7EA53BD228F29B3A94.doc

Văn bản khác: