Thông tư 23/2012/TT-BNNPTNT của Bộ NN & PTNT: Sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 


Số/kí hiệu 23/2012/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 18/06/2012
Ngày có hiệu lực 02/08/2012
Người ký Diệp Kỉnh Tần
Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: 08BC0CE4FF8D46748CF367F01B6804BF.doc

Văn bản khác: