Thông tư 27/2011/TT-BYT của Bộ Y Tế: Thông tư 27/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm vệ sinh 


Số/kí hiệu 27/2011/TT-BYT
Ngày ban hành 24/06/2011
Ngày có hiệu lực 01/01/2012
Người ký Trịnh Quân Huấn
Trích yếu

Thông tư 27/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm vệ sinh 

Cơ quan ban hành Bộ Y Tế
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: B4C530FC3FE94D7C9A16835F2E1C5FBA.zip

Văn bản khác: