Thông tư 28/2011/TT-BYT của Bộ Y Tế: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm


Số/kí hiệu 28/2011/TT-BYT
Ngày ban hành 24/06/2011
Ngày có hiệu lực 10/08/2011
Người ký Trịnh Quân Huấn
Trích yếu

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm

Cơ quan ban hành Bộ Y Tế
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: 5D23BBD4ACF0429AB9DA25DE9CE659F8.rar

Văn bản khác: