Thông tư 81/2011/TT-BNNPTNT của Bộ NN & PTNT: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi


Số/kí hiệu 81/2011/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 01/12/2011
Ngày có hiệu lực 14/01/2012
Người ký Diệp Kỉnh Tần
Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Loại văn bản Thông tư

Tệp đính kèm: 87D38D32E8EF4FE0BE91C8D12393395F.doc

Văn bản khác: