Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO trong tháng 12/2016 

Ngày 6/1/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã ban hành công văn số 01/SPS-BNNVN gửi các đơn vị thuộc mạng lưới SPS và các cơ quan liên quan đề nghị xem xét góp ý các thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Nội dung công văn nêu rõ, trong tháng 12/2016 văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp tổng số 37/106 thông báo dự thảo mới có thể tác động ảnh hưởng đến mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

-Thông báo G/SPS/N/EU/175 của EU ngày 12/12/2016 về việc xem xét tăng mức kiểm soát nhập khẩu chính thức đối với thực phẩm không có nguồn gốc từ động vật, trong đó Việt Nam nằm trong danh sách bị ảnh hưởng trực tiếp

-Thông báo số G/SPS/N/TPKM/419 của Đài Loan ngày 13/12/2016 về việc dự thảo về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bao gồm các chất sau đây: Chlorothalonil,  Dimethomorph, Dinotefuran,  Fluensulfone,  Fluopicolide,  Fluopyram,  Fluxapyroxad,  Glufosinateammonium,  Hymexazol,  Imidacloprid,  Indoxacarb,  Kasugamycin,  Propamocarb hydrochloride,  Proquinazid,  Pyraclostrobin,  Spinetoram,  Spiromesifen, Sulfoxaflor, Tebuconazole,  Tecloftalam,  Thiamethoxam  and  Trifloxystrobin  trong rau quả và gia vị.

-Thông báo của Nhật Bản dự thảo quy định về mức dư lượng tối đa hóa chất trong sản phẩm nông nghiệp, các thông báo G/SPS/N/JPN/483 - 492

 

Chi tiết danh sách các thông báo xin xem file đính kèm


15E68925D0594214B2F325945C032AFA.doc

Tin khác