Thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-30/4/2017 

Từ ngày 16-30/4/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 19/37 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Trong số 19 thông báo, đáng chú ý có những thông báo sau:

  • - Thông báo của Indonesia số G/SPS/N/IDN/116 về việc thay đổi form giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật;
  • - Thông báo của Hàn Quốc số G/SPS/N/KOR/562, 563, 212/Add.9. Trong số các thông báo này đáng chú ý có thông báo số 562 dự thảo quy định thanh tra đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu;
  • - Các thông báo của Philipine số G/SPS/N/PHL/364,355,366;
  • - Thông báo của Úc số G/SPS/N/AUS/421, dự thảo về quy định mức dư lượng tối đa hóa chất nông nghiệp và thú y và sử dụng một cách an toàn và hiệu quả. Các hóa chất bao gồm Bicyclopyrone,  Iprodione,  Metalaxyl, Propyzamide và Bicyclopyrone;

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


5A90BC82474E47E8B889BAFE90816658.doc

Tin khác