Thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-31/5/2017 

Từ ngày 16-30/5/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 36/77 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

  • - Thông báo của Úc số G/SPS/N/AUS/422, 412add.5, 423, 424, 412add.6. Trong đó đáng chú ý thông báo số 422 về dự thảo đánh giá  xác định và phân loại các mối rủi ro về an toàn sinh học liên quan đến việc nhập khẩu tôm các sản phẩm của tôm, bao gồm đánh giá rủi ro các tác nhân gây bệnh theo yêu cầu và thông báo số 423 dự thảo quy định mức dư lượng các hóa chất nông nghiệp tối đa, các chất gồm Bixafen,  Buprofezin,  Clopyralid,  Clothianidin,  Flumioxazin,  Imazamox ,  Imazapyr trong sản phẩm thực vật và Bixafen trong sản phẩm động vật;
  • - Thông báo của Nhật Bản số G/SPS/N/JPN/510-516 về dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn dư lượng hóa chất nông nghiệp trong các sản phẩm nông nghiệp, các hoa chất bao gồm: Nitenpyram, Paclobutrazol, Boscalid, Isoxathion, Glyphosate, Clethodim, Flutolanil;
  • - Thông báo của Hoa Kỳ số G/SPS/N/USA/2920, 2921 dự thảo quy định về dư lượng thuốc trừ sâu Flonicamid trên thực phẩm nói chung và chất Fluazinam trên chè;
  • - Thông báo của Philipine số G/SPS/N/PHL/367, 370,371
  • - Thông báo của Vương quốc Ả Râp số G/SPS/N/SAU/271, 273
  • - Thông báo của Ấn Độ số G/SPS/N/179,180

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


7C5E5A3F9C484F4FB09D63858997FCA5.doc

Tin khác