Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-31/10/2017 

Từ ngày 16-31/10/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 29/85 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

  • Thông báo của Hàn Quốc số G/SPS/N/KOR/579 về dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của thực phẩm;
  • Thông báo của Nam Phi số G/SPS/N/ZAF/55, G/SPS/N/ZAF/56 về việc quy định một số tiêu chuẩn bắt buộc đối với sản phẩm thủy sản hải sản nhập khẩu;
  • Thông báo của Philipin số G/SPS/N/PHL/392, G/SPS/N/PHL/395, G/SPS/N/PHL/400 dự thảo về các tiêu chuẩn quốc gia về một số sản phẩm thủy sản;

Thông báo của Hoa Kỳ số G/SPS/N/USA/2963 về dư lượng tồn dư chất  triflumezopyrim trong hoặc trên hạt gạo, hạt lúa và vỏ chấu.

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

       Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


98778115672C43C394CF4CF18D7FA8EE.doc

Tin khác