Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-20/12/2017 

Từ ngày 16-20/12/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 9/28 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

  • Thông báo của Hàn Quốc số G/SPS/N/KOR/586 về dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật đối với dụng cụ đựng thực phẩm, thùng đựng và bao bì .
  • Thông báo của Nhật Bản số G/SPS/N/JPN/542, 543, 544, 545, 506/Rev.1 về dự thảo quy định mức dư lượng tối đa hóa chất nông nghiệp. Dự thảo bao gồm các loại hóa chất sau: Difenoconazole, Folpet, Mepiquat chloride, Metaflumizone, Abamectin;
  • Thông báo của Trung Quốc số G/SPS/N/CHN/1061, dự thảo giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


E7AFD7E7582547B3AF6C4C1E44D4F326.doc

Tin khác