Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01 - 15/12/2018 

Từ ngày 01 - 15/12/2018 Văn phòng SPS Việt Nam – Cục Chế Biến và Phát Triển Thị Trường Nông Sản đã tổng hợp được 49/108 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý có dự thảo sau:

 

  • Liên minh châu Âu (EU) số G/SPS/N/EU/287, 288 về mức dư lượng tối đa các hóa chất 2,5-dichlorobenzoic  acid methylester, mandipropamid, prochloraz, profoxydim, bispyribac, denatonium benzoate, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop,  tebufenozide. Trong đó các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị tác động bao gồm các mặt hàng, gạo, rau quả, chè cà phê và hạt điều.v.v..;
  • Hoa Kỳ số G/SPS/N/USA/3041, 3042, 3043,3044 về dự thảo mức dư lượng tối đa hóa chất Clomazone, Oxytetracycline, Bixafen, Pyrifluquinazon trong các sản phẩm nông nghiệp;
  • Australia số G/SPS/N/AUS/463, về yêu cầu an toan sinh học đối với quả nhãn của Việt Nam;

Australia số G/SPS/N/AUS/465 về mức dư lượng tối đa các hóa chất trong các sảm phẩm nông nghiệp.

            Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý và có phản ứng cần kịp thời. Đặc biệt với các doanh nghiệp xuất khẩu có sản phẩm liên quan có ý kiến góp ý và điều chỉnh quy trình sản xuất phù hợp để tránh những thiệt hại do tác động của những quy định nêu trên. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

            Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 024 37344764, Fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


7CD55BC2088F43038A27013871372D8F.doc

Tin khác