Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16/3 - 31/03/2019 

Từ ngày 16/3 - 31/3/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 35/139 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

 

Đáng chú ý có những thông báo sau:

  • Thông báo của EU số G/SPS/N/EU/313 về việc sử đổi mức dư lượng tối đa các hóa chất  amitrole,  fipronil, flufenoxuron,  flupyrsulfuron-methyl,  imazosulfuron,  isoproturon,  orthosulfamuron  và triasulfuron trong các sản phẩm nông nghiệp;
  • Thông báo của Phi-líp-pin số G/SPS/N/PHL/435, 436 về việc cấm nhập khẩu tòan bộ các sản phẩm của lợn  bao gồm thịt lợn, da lợn và tinh dịch, đến từ Việt Nam, các sản phẩm đã được nhập khẩu sẽ bị thu hồi;
  • Thông báo của Đài Loan số G/SPS/N/TPKM/488 về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đối với các chất gây ô nhiểm và độc tố trong thực phẩm;
  • Dự thảo của Hoa Kỳ số G/SPS/N/USA/3051 về  quy định mức dư lượng tồn dư chất methoxyfenozide trong chè nhập khẩu.

            Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý và có phản ứng cần kịp thời. Đặc biệt với các doanh nghiệp xuất khẩu có sản phẩm liên quan có ý kiến góp ý và điều chỉnh quy trình sản xuất phù hợp để tránh những thiệt hại do tác động của những quy định nêu trên.

            Mọi thông tin góp ý, ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 024 37344764, Fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


DC086CE48D5E4708857FEBE8B4ECBD79.doc

Tin khác