Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/12 - 15/12/2019 

Từ ngày 01/12 - 15/12/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 32/98 thông báo các dự thảo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO, có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

 

Đáng chú ý có những dự thảo sau:

 1. Ô-xtrây-li-a
 • - Thông báo số G/SPS/N/ AUS/490 về dự thảo mức dư lượng tối đa một số hóa chất nông nghiệp và thú y năm 2019 trong thực phẩm;
 • - Thông báo số G/SPS/N/ AUS/491 về dự thảo phân tích dịch hại đối với loài bọ xít hôi nâu. Dự thảo áp dụng đối với tất cả các hàng hóa của các quốc gia có quần thể bọ xít hôi nâu;
 1. Ca-na-đa
 • - Thông báo số G/SPS/N/CAN/1269/Add.1; G/SPS/N/CAN/1270/Add.1; G/SPS/N/CAN/1272/Add.1; G/SPS/N/CAN/1274/Add.1; về việc chính thức áp dụng mức dư lượng tối đa các hóa chất trên chè và cà phê như sau:

STT

Tên hóa chất

Sản phẩm

Mức dư lượng tối đa (MLR) ppm

1

Flonicamid

Tea (dried leaves)

40

2

Fluazinam

Tea (dried leaves)

6.0

3

Cyclaniliprole

Tea (dried leaves)

50

4

Ethiprole

Green coffee beans

0.1

 
 1. In-đô-nê-sia
 • - Thông báo số G/SPS/N/IDN/130 về dự thảo sửa đổi Nghị định số 80/ KEPMEN-KP / 2015 liên quan đến việc chỉ định các loại dịch hại và dịch bệnh của cá;
 • - Thông báo số G/SPS/N/IDN/127 về dự thảo qui định các nguyên liệu thô bị cấm, bao gồm một số nguồn thực vật và hóa chất;
 1. Hoa Kỳ
 • - Thông báo số G/SPS/N/USA/3024/Add.1 về việc chính thức công nhận sản phẩm cá da trơn của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ;
 • - Thông báo số G/SPS/N/USA/3139 về dự thảo mức dư lượng thuốc trừ sâu cyflumetofen trên cà phê là 0.08 ppm.
 •                Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý và có phản ứng cần kịp thời. Đặc biệt với các doanh nghiệp xuất khẩu có sản phẩm liên quan có ý kiến góp ý và điều chỉnh quy trình sản xuất phù hợp để tránh những thiệt hại do tác động của những quy định nêu trên.
  •             Mọi thông tin góp ý, ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 024 37344764, Fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


77A8D68482CF465C8AC408DB5B2EE148.doc

Tin khác