Vương quốc Ả-rập Xê-út dỡ bỏ lệnh cấm tạm thời nhập khẩu cá đánh bắt tự nhiên (WC) có nguồn gốc từ Việt Nam 

Ngày 06/10/2020, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được thông báo khẩn cấp của Vương quốc Ả-rập Xê-út số G/SPS/N/SAU/336/Add.1 về việc tạm dừng nhập khẩu cá, giáp xác và các sản phẩm thủy sản khác từ Việt Nam (xem file thông báo đính kèm).

 

Nội dung thông báo như sau:

Ngày 23/01/2018, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Ả-rập Xê-út (SFDA) đã ban hành lệnh hành chính số 21174: "Tạm thời cấm nhập khẩu cá, giáp xác và các sản phẩm động vật thủy sản khác có nguồn gốc từ Việt Nam". Sau đó, SFDA ban hành thông báo lệnh hành chính số 3450 ngày 22/9/2020 (05/02/1442 AH), về việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu cá đánh bắt tự nhiên (WC) có nguồn gốc từ Việt Nam dựa trên Báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản hàng quý và dịch bệnh động vật thủy sản khu vực của OIE".

Đây là một tin vui đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy và ngành thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên các doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, tuân thủ các quy định về kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm của Ả-rập Xê-út để tránh ảnh hưởng đến quá trình đánh giá hồ sơ của SFDA đối với các sản phẩm thủy sản của Việt Nam.


789493704D1246D9B8D7A2BB5A9048F3.pdf

Tin khác