Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 10/2020 

Từ ngày 01/10 - 31/10/2020, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 76 thông báo bao gồm dự thảo và văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

 

 

        Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu góp ý cho các dự thảo và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên để có điều chỉnh phù hợp.

         Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước ngày 30/11/2020, địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024 37344764, fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


FC085C7E812C4C7BACAD5948C3C06B3A.doc

Tin khác