Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong tháng 4 năm 2021 

Trong tháng 4 năm 2021, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 110 thông báo của các nước thành viên WTO, bao gồm dự thảo và văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

 

                                               

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà sản xuất góp ý cho các dự thảo nêu trên và xem xét có những điều chỉnh quy trình sản xuất và chế biến để phù hợp với những quy định mới (nếu có) của từng thị trường nhập khẩu.

  Thông tin góp ý gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước ngày 10/6/2021, địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại:
024 37344764, fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


59B21EA4EE314FFFAF2BEDD89DEF7161.doc

Tin khác