Nam Phi đề xuất sửa đổi quy định bắt buộc đối với cá đông lạnh 

Ngày 16/07/2014, Bộ Công thương Nam Phi có thông báo G/TBT/N/ ZAF/178 về Đề xuất sửa đổi quy định bắt buộc đối với cá đông lạnh, các loại thủy sản đông lạnh khác và các sản phẩm chế biến từ loại thực phẩm này.

Quy định sửa đổi yêu cầu các loại cá và thủy sản đông lạnh dùng cho người được bán trên thị trường Nam Phi phải tuân theo các yêu cầu bắt buộc theo Tiêu chuẩn quốc gia (SANS) 585:2014 áp dụng đối với việc xử lý, chế biến, đóng gói, vận chuyển, làm lạnh và bảo quản các loại thực phẩm này. Mục đích của quy định này là bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ an toàn và sức khỏe con người, ngăn chặn việc lưu thông các sản phẩm nhái kém chất lượng. Thời gian dự kiến để thông qua quy định mới này sẽ được quyết định sau khi xem xét tất cả các góp ý.

Nguồn: http://www.tbtvn.org/


Tin khác