Quả Thanh long của Việt Nam đã đạt được thỏa thuận nhập khẩu vào Niu-Di-Lân 

Ngày 24/4/2014, Bộ Các ngành Công nghiệp Cơ bản của Niu Di-lân (MPI) đã công bố việc hoàn tất đánh giá Tiêu chuẩn Sức khỏe đối với hàng nhập khẩu (Import Health Standard - IHS) đối với trái Thanh long tươi (Fresh Dragon Fruit-Hylocereus spp.) nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo quy định này, để được nhập khẩu vào Niu Di-lân, việc tuân thủ các tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu nhập khẩu đặc biệt đối với trái Thanh long nhập khẩu từ Việt Nam phải được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia (NPPO) của Việt Nam xác nhận; Giấy chứng nhận kiểm dịch phải xác nhận các biện pháp kiểm dịch thực vật trước khi xuất khẩu theo đó lô hàng đã qua quá trình xử lý nhiệt bằng hơi nước ở nhiệt độ thấp nhất là 46,5 độ C, trong khoảng thời gian ít nhất là 45 phút theo đúng các điều kiện quy định tại Phụ lục 3, thỏa thuận đã ký giữa Bộ Các ngành Công nghiệp Cơ bản của Niu Di-lân và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Những quy định chi tiết đối với sản phẩm trái thanh long nhập khẩu có thể tham khảo theo phụ lục đính kèm hoặc tại đường link:

http://www.biosecurity.govt.nz/imports/plants/standards/dragonfru-vnm

 


Tin khác