Indonesia công nhận 10 phòng thí nghiệm của Việt Nam được phép cấp giấy chứng nhận xuất khẩu 

Theo thông báo của cục Quản lý chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành công văn số 477/QLCL-CL2 ngày 21/3/2016 gửi các đơn vị liên quan thông báo về việc phía Indonesia công nhận 10 phòng kiểm nghiệm của Việt Nam triển khai phân tích và cấp giấy chứng nhận phân tích (CoA) đối với thực phẩm tươi sống nguồn gốc thực vật từ Việt Nam vào Indonesia.

CFB1519EBF1047BCB3B7C0E74D69059A.rar

Tin khác