Góp ý dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO tháng 4 năm 2016 

Ngày 8/5/2016, Văn phòng SPS Việt Nam đã phát hành công văn số 29/SPS-BNNNV gửi các đơn vị thuộc mạng lưới SPS và các đơn vị liên quan về việc góp ý, phổ biến các dự thảo quy định về SPS (thông báo dự thảo trong tháng 4/2016) của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

EC297B87E21F4275AC4322ED496839DF.rar

Tin khác