Bản tin SPS Việt Nam Số 09, tháng 5 năm 2021 

Nội dung: Hydrogen peroxit (Ôxy già) trong xử lý nguyên liệu mực, bạch tuộc; Quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hiệu lực từ 1/1/2022; Singapore: Thông báo dự thảo quy định về thực phẩm năm 2021 (bản sửa đổi số X); Biện pháp quản lý, giám sát an toàn thực phẩm xuất khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có hiệu lực từ 1/1/2022 và những vấn đề đáng quan tâm; Dự thảo quy định của Ủy ban (EU) sửa đổi phụ lục I của quy định theo số 1334/2008 của Nghị viện và của Hội đồng châu Âu; Úc thông báo về việc sửa đổi lịch trình thực hiện và cập nhật hướng dẫn thực hiện các biện pháp khẩn cấp đối với bọ Khapra; Các điều kiện nhập khẩu đặc biệt của EU đối với các sản phẩm composite; Tìm hiểu về an toàn thực phẩm thủy sản; Dự thảo qui định về SPS của các nước thành viên WTO trong tháng 5/2021

8B7F9DBEA20249798A8CE879C1003560.pdf

Tin khác