Bản tin SPS Việt Nam Số 01, tháng 9 năm 2020 

Nội dung: - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Văn phòng SPS Việt Nam - An toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật, một số định hướng thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường EU - Xuất khẩu thủy sản vào thị trường Liên minh Châu Âu sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực - Xuất khẩu nông sản Việt Nam thách thức từ biện pháp phi thuế quan - Dự thảo qui định về SPS của các nước thành viện WTO trong tháng 9/2020

876CEDBA9CA249CBA8CB58B4C66E524B.pdf

Tin khác