Bản tin SPS Việt Nam Số 05, tháng 01 năm 2021 

Nội dung: Tổng hợp các biện pháp phi thuế quan năm 2020 của các nước thành viên WTO trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; Tìm hiểu khái niệm chất lượng, an toàn và vệ sinh trong sản xuất thực phẩm; EU sửa đổi việc gia hạn ủy quyền đối với chất Selenomethionine được sản xuất từ Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399; Nhật Bản sửa đổi các tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất nông nghiệp; Úc thông báo về các yêu cầu cấp phép nhập khẩu theo kế hoạch đối với hạt giống Apiaceous; Hoa Kỳ quy định về việc vận chuyển động vật biến đổi gen hoặc phát triển bằng kĩ thuật di truyền; Cục phát triển chăn nuôi Thái Lan ra lệnh tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống và thịt gia cầm từ Việt Nam để ngăn chặn sự lây lan của cúm gia cầm độc lực cao

F851CF39246A41F8AB793EF042F75689.pdf

Tin khác