Bản tin SPS Việt Nam Số 02, tháng 10 năm 2020 

Nội dung: So sánh các cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong Hiệp định thương mại tự do CPTPP và EVFTA; Cơ hội bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Chi Lê; Hội nghị “Đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS), giải pháp thúc đẩy thương mại nông sản bền vững vào thị trường Trung Quốc”; Rủi ro vi phạm các quy định về SPS của thị trường Trung Quốc; Úc đề xuất các điều kiện nhập khẩu tạm thời đối với sản phẩm tôm chưa nấu chín làm thực phẩm; Giải đáp chính sách (SPS) “Các biện pháp quản lý giám sát kiểm tra và kiểm dịch (trái cây tươi) nhập khẩu vào Trung Quốc”; Hải quan Trung Quốc tăng cường quản lý, thúc đẩy hành động “Cửa bảo hộ quốc gia” về an toàn thực phẩm nhập khẩu; Dự thảo qui định về SPS của các nước thành viên WTO trong tháng 10/2020

1016338E2E02400F909A73A9154F0D3E.pdf

Tin khác