Bản tin SPS Việt Nam Số 03, tháng 11 năm 2020 

Nội dung: Mối nguy gây mất an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; Trung quốc ban hành luật “an toàn sinh học” Kim chỉ nam trong triển khai thực thi kiểm dịch động, thực vật của hải quan Trung Quốc; Một số thay đổi về quy định liên quan đến vật liệu bằng nhựa tiếp xúc với thực phẩm của EU; EU loại bỏ một số chất tạo hương vị ra khỏi danh sách của Liên minh; Trung Quốc triển khai “Phương án phòng ngừa và khử trùng toàn diện thực phẩm chuỗi lạnh nhập khẩu; EU đề xuất sửa đổi mức dư lượng tối đa với một số hoạt chất sử dụng trong nông nghiệp; Nhật bản đề xuất sửa đổi mức dư lượng tối đa của một số loại thuốc trừ sâu; Dự thảo qui định về SPS của các nước thành viên WTO trong tháng 11/2020.

E2A657A63F63440993A688A6C724D272.pdf

Tin khác