Bản tin SPS Việt Nam Số 04, tháng 12 năm 2020 

Nội dung: Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng; An toàn thực phẩm và quản lý an toàn thực phẩm; Quy định mới của EU ảnh hưởng tới sản phẩm mật ong và các thực phẩm khác; Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục gia hạn các biện pháp tạm thời trong điều kiện đại dịch Covid-19; Chính thức ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP; Dự thảo qui định về SPS của các nước thành viên WTO trong tháng 12/2020

E8248506F4AC422398A354864C778428.pdf

Tin khác