Bản tin SPS Việt Nam Số 08, tháng 4 năm 2021 

Nội dung: Việt Nam tổ chức thành công phiên rà soát chính sách thương mại lần thứ hai tại WTO; Phiên họp thường kỳ lần thứ 79 Ủy ban SPS/WTO; Hội nghị “Phổ biến cam kết về SPS trong các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới và cập nhật yêu cầu về SPS tại một số thị trường trọng điểm”; Nhật Bản đề xuất thay đổi mức giới hạn dư lượng tối đa đối với: azoxystrobin, bixafen, cyflufenamid, pyrifluquinazon và pyriproxyfen; Bộ Nông nghiệp nông thôn và Tổng cục hải quan Trung Quốc ban hành liên thông tư bổ sung 5 loài dịch hại kiểm dịch thực vật; EU thông báo về việc cho phép L-lysine monohydrochloride tinh khiết về mặt kỹ thuật và cơ sở L-lysin lỏng làm phụ gia thức ăn cho tất cả các loài động vật; New Zealand: Đề xuất sửa đổi đối với tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu: Hạt giống để gieo trồng (155.02.05); Tổng cục hải quan Trung Quốc ban hành các quy định về quản lý an toàn thực phẩm xuất khẩu, thay thế một loạt các quy định đã ban hành trước đó; Úc đưa ra thông báo về khả năng sửa đổi phụ lục 20

DB9327103C95421790CE949E8F2C8F28.pdf

Tin khác