Bản tin SPS Việt Nam Số 10, tháng 6 năm 2021 

Nội dung: Tìm hiểu về an toàn thực phẩm thủy sản; Trích dẫn nội dung “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” sẽ có hiệu lực từ 01/01/2022; Toàn văn “Quy định về Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và sẽ có hiệu lực từ 01/01/2022; Dự thảo qui định về SPS của các nước thành viên WTO trong tháng 6/2021.

D5DB070E8FE14CA1BA2F680E83EF7B84.pdf

Tin khác