Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 11/2017 tại thị trường Úc 

Trong tháng 11/2017, Việt Nam có 5/37 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Cụ thể, trong tháng 11/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định nhiều lô hàng thực phẩm có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 4/16 trường hợp vi phạm trong tháng 11/2017.

(Ảnh có tính chất minh họa)

 

Chi tiết Báo cáo, xem file đính kèm


C81D38D1C12C424EABC272B4B7FB2445.docx

Tin khác