Các yêu cầu mới trong việc quản lý tôm và các sản phẩm tôm nhập khẩu của Úc 

Ngày 07 tháng 09 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc đưa ra thông báo về các yêu cầu mới nhằm hỗ trợ cho các quy trình kiểm tra tăng cường đối với tôm và các sản phẩm tôm nhập khẩu.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp Úc yêu cầu các lô hàng tôm và sản phẩm tôm phải giữ được nguyên vẹn niêm phong tại các kho hàng kiểm soát nhiệt độ (Class 2.5) đã được bố trí trong khi chờ kiểm tra hoặc lấy mẫu khi hàng đến Úc. Để đảm bảo các kho hàng này được trang bị đầy đủ phục vụ cho các hoạt động lấy mẫu và kiểm tra an toàn và hiệu quả thì các đối tượng liên quan đến an toàn sinh học cần tuân thủ các yêu cầu bổ sung đối với khu vực kiểm tra an toàn sinh học, đó là khu vực này cần phải có:


- Một buồng kiểm tra có diện tích tối thiểu 1m2 và cao từ 90cm đến 1m

- Buồng kiểm tra có cường độ ánh sáng tối thiểu là 400 lux

- Phạm vi nhiệt độ trên -10 độ C

Kể từ ngày 4 tháng 12 năm 2017, chỉ những đối tượng liên quan đến an toàn sinh học mà đã được đánh giá là đáp ứng các yêu cầu bổ sung như trên, mới được nhận các lô hàng tôm và sản phẩm tôm nhập khẩu.

Việc tuân thủ các yêu cầu bổ sung sẽ được đánh giá thông qua việc khảo sát thực tế theo thời gian thỏa thuận và yêu cầu từ các đối tượng liên quan đến an toàn sinh học. Yêu cầu khảo sát thực tế phải được gửi qua thư điện tử tới địa chỉ auditservices@agriculture.gov.au (Audit Services Group) với tiêu đề “prawn inspection requirements – request for assessment” (dịch là: các yêu cầu kiểm tra tôm – yêu cầu đánh giá).

Lưu ý: Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017, việc kiểm tra dấu niêm phong trên các lô hàng sẽ có hướng dẫn mới (Inspection – Seals intact (Prawns))

Thông tin chi tiết về thông báo này xem tại địa chỉ dưới đây:

http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2017/83-2017

Thương vụ Việt Nam tại Ô-xtơ-rây-li-a (Kiêm nhiệm Va-nu-a-tu, Quần đảo Mác-san, Mi-crô-nê-xi-a, Quần đảo Xô-lô-mông)


Tin khác