Cảnh báo của EU đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trong tháng 10 năm 2021 

Trong tháng 10 năm 2021, Hệ thống cảnh báo về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Liên minh Châu Âu (RASFF) đã đưa ra 04 thông báo đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu của Việt Nam do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm

(Ảnh minh họa)

 

Cụ thể như sau:

 1. Cảnh báo số 2021.5398 ngày 07/10/2021
 • Sản phẩm: Quả chôm chôm;
 • Biện pháp thực hiện: Italy thông báo cho cơ quan chức năng;
 • Lô hàng số: không xác định;
 • Khối lượng: không xác định;
 • Mối nguy: Hiện diện của thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: Imidacloprid: 0,015 mg/Kg; thiamethoxam: 0,011 mg/Kg; clothianidin: 0,019 mg/Kg; phenylphenol: 0,021 mg / Kg; permethrin: 0,93 mg/Kg và profenofos: 0,029 mg/Kg ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng theo Chỉ thị số 91/414/EEC;
 • Mức độ rủi ro: Không xác định.
 1. Cảnh báo số 2021.5783 ngày 26/10/2021
 • Sản phẩm: Mộc nhĩ khô;
 • Biện pháp thực hiện: Cộng hòa Liên bang Đức thu hồi sản phẩm trên thị trường;
 • Lô hàng số: MHD 30.01.2023;
 • Khối lượng: 700 kg;
 • Mối nguy: Phát hiện dư lượng chlorpyrifos ở mức 0,24 +/- 0,12 mg/kg. Theo Chỉ thị số 91/414/EEC sửa đổi, Quy đinh (EU) 2020/1085 quy định mức mức dư lượng tối đa chlorpyrifos đối với sản phẩm trên là 0,01 mg/kg;
 • Mức độ rủi ro: Nghiêm trọng.
 1. Cảnh báo số 2021.5861 ngày 27/10/2021
 • Sản phẩm: Hạt tiêu đen 3mm, tên tiếng anh “BLACK PEPPER PINHEADS 3MM”;
 • Biện pháp thực hiện: Tây Ban Nha từ chối nhập tại cửa khẩu;
 • Lô hàng số: 48003G212701;
 • Khối lượng: 25 kg;
 • Mối nguy: Phát hiện dư lượng chlorpyrifos ở mức 0.035±0.018 mg/kg. Theo Chỉ thị số 91/414/EEC sửa đổi, Quy đinh (EU) 2020/1085 quy định mức dư lượng tối đa chlorpyrifos đối với sản phẩm trên là 0,01 ppm;
 • Mức độ rủi ro: không xác định.
 1. Cảnh báo số 2021.5839 ngày 28/10/2021
 • Sản phẩm: Bột quế;
 • Biện pháp thực hiện: Italy thông báo lưu ý;
 • Lô hàng số: LOTTO 4069;
 • Khối lượng: không xác định;
 • Mối nguy: Phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus ở mức 16000 CFU/g. Theo Quy đinh của (EU)178/2002, (CE) 882/2004, (CE) 854/2004 mức cho phép tối đa 1000 CFU/g;
 • Mức độ rủi ro: Nghiêm trọng.

Thông tin về các hoạt chất trên như sau:

 •           Theo Điều 2 "Quy định chuyển tiếp" của Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  hoạt chất chlorpyrifos  không được sản xuất, nhập khẩu; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 12/02/2021. Theo quy định của EU số (EU) 2020/1085 quy định mức dư lượng tối đa (MRLs) chlorpyrifos trên các sản phẩm thực phẩm là 0.01 mg/kg;
 •           Imidacloprid là hoạt chất nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, theo Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phòng trừ một số loại sâu hại như nhện, sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, mối, rệp sáp trên lúa, cà phê, hồ tiêu…. Theo quy định của EU số (EU) 491/2014 quy định mức dư lượng tối đa (MRLs) chlorpyrifos trên các sản phẩm thực phẩm là từ 0.05 -10 mg/kg, theo Quy định số (EU) 2021/1881 sẽ được áp dụng từ ngày 16/5/2022, Quy định này hạ thấp mức dư lượng xuống từ 0.01 – 0.05 ở hầu hết các mặt hàng;
 •           Thiamethoxam là hoạt chất nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, theo Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phòng trừ một số loại sâu hại trên cây trồng. Theo quy định của EU số (EU) 2017/626 quy định mức dư lượng tối đa (MRLs) thiamethoxam trên các sản phẩm thực phẩm phổ biến từ 0.01-2 mg/kg tùy thuộc từng loại sản phẩm, đối với một số sản phẩm khác cao hơn như chè ở mức 20 mg/kg;
 •           Clothianidin, clothianidin là hoạt chất nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt nam, theo Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phòng trừ một số loại sâu hại trên cây trồng. Theo quy định của EU số (EU) 2017/671 quy định mức dư lượng tối đa (MRLs) trên các sản phẩm thực phẩm phổ biến từ 0.01-1,5 mg/kg tùy thuộc từng loại sản phẩm;
 •           Phenylphenol theo quy định của EU số2018/78 quy định mức dư lượng tối đa (MRLs) trên các sản phẩm thực phẩm phổ biến từ 0.01-10 mg/kg tùy thuộc từng loại sản phẩm;
 •           Permethrin là hoạt chất nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt nam, theo Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phòng trừ một số loại sâu hại trên cây trồng. Theo quy định của EU số 2017/623 quy định mức dư lượng tối đa (MRLs) trên các sản phẩm thực phẩm phổ biến từ 0.05-0.1 mg/kg tùy thuộc từng loại sản phẩm;
 •           Profenofos là hoạt chất nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt nam, theo Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phòng trừ một số loại sâu hại trên cây trồng. Theo quy định của EU số (EU) 2017/978 quy định mức dư lượng tối đa (MRLs) trên các sản phẩm thực phẩm phổ biến từ 0.01-0.05 mg/kg tùy thuộc từng loại sản phẩm và một số sản phẩm quy định cao hơn như trên cà chua là 10 mg/kg.

          Cũng trong tháng 10/2021 trên Hệ thống cảnh báo (RASFF) có trên 400 thông báo đối với lô hàng của các quốc gia nhập khẩu hoặc lưu thông trên thị trường EU vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Trong đó các vi phạm về ô nhiễm vi sinh vật: 128;  mức dư lượng thuốc BVTV: 93, độc tố nấm mốc: 30, dư lượng thuốc thú y: 03 và những vi phạm khác.

Vì vậy, các doanh nghiệp cần lưu ý tuân thủ nghiêm túc các quy định của thị trường nhập khẩu, đảm bảo không bị cảnh báo vi phạm, tránh ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

          Đối với các sản phẩm trái cây, gia vị cần kiểm soát và sử dụng đúng quy định các hoá chất bảo vệ thực vật, kiểm soát chặt chẽ các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm trong quy trình sản xuất và chế biến như nguồn nguyên liệu, sơ chế, đóng gói, lưu trữ và vận chuyển…


Tin khác