Cập nhật danh sách xuất khẩu vào Hàn Quốc, EU  

Theo đề nghị của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc và EU đã chấp thuận bổ sung, điều chỉnh thông tin cho một số cơ sở đăng ký xuất khẩu thủy sản và sản phẩm thủy sản vào các thị trường này. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã gửi văn bản thông báo cho các cơ sở liên quan
                   Ảnh minh họa

Nội dung văn bản thông báo của Cục xin xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin khác