Cơ quan kiểm tra thực phẩm Canada tiến hành việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do cho thực phẩm xuất khẩu 

Cơ quan kiểm tra thực phẩm Canada (CFIA) mới đây đã đưa ra thông báo về những thay đổi trong yêu cầu giấy phép đối với hàng hóa xuất khẩu từ nước này kể từ khi Quy định về Thực phẩm An toàn cho Người Canada (Safe Food for Canadians Regulations – gọi tắt là Quy định SFCR) bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15 tháng 1 năm 2019. Theo như Quy định SFCR, thực phẩm xuất khẩu từ Canada sẽ phải được xử lý dựa theo các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm được quốc tế công nhận. Chỉ có các loại thực phẩm được sản xuất, chế biến, xử lý, bảo quản, phân loại, đóng gói, dán nhãn hoặc giết mổ bởi các doanh nghiệp được chứng nhận tuân thủ Quy định SFCR mới đủ điều kiện để được cấp chứng nhận xuất khẩu.

 

 

Vui lòng xem liên kết trên trang web CFIA dưới đây để biết thêm thông tin: http://inspection.gc.ca/food/sfcr/eng/1512149177555/1512149203296

Ngoài ra, do Quy định mới này yêu cầu tất cả các loại thực phẩm xuất khẩu từ Canada sẽ cần phải được chứng nhận, CFIA sẽ chỉ cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) khi có yêu cầu từ nước nhập khẩu.

Để biết thêm thông tin về điều kiện và quy định cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do, vui lòng truy cập:

http://inspection.gc.ca/food/sfcr/exports/certification/certificate-of-free -sale/eng/1507732648572/1507732649258

Giấy chứng nhận lưu hành tự do sẽ không thay thế bất cứ chứng nhận song phương nào đã được đàm phán thông qua, và CFIA sẽ cấp chứng nhận này cho các doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu của nước nhập khẩu. Chứng nhận này được dự đoán rằng sẽ được sử dụng chủ yếu cho các loại thực phẩm có độ rủi ro thấp như mứt, bánh quy, các sản phẩm bánh kẹo, ngũ cốc dùng trong bữa sáng, trà và cà phê. Theo yêu cầu của SFCR, các sản phẩm thịt, vẫn như trước đây, sẽ cần được cấp Chứng nhận kiểm tra thịt chính thức. Cần lưu ý rằng sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào trong các quy định về tính an toàn và tính xác thực của các sản phẩm thuộc phạm vi tuân thủ của các chứng nhận kể trên.

Phiên bản cập nhật của Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFIA / ACIA 5786 (2019 / 01-15)) sẽ được CFIA ký bằng tay hoặc ký điện tử thông qua Nền tảng cung cấp dịch vụ kỹ thuật số (DSDP).

Trong trường hợp sử dụng chữ ký điện tử, số hiệu chứng nhận ở góc trên bên trái sẽ được hiển thị dưới dạng 2019-S-#########. Ký tự “S” là để xác nhận Giấy chứng nhận đã được cấp bởi hệ thống. Tất cả các Chứng nhận được cấp điện tử có thể được xác minh trực tuyến tại trang web của CFIA, và ở cuối chứng nhận sẽ có dòng chữ "Chứng nhận này đã được CFIA ký điện tử và có thể được xác thực thông qua myCFIA tại www.inspection.gc.ca/mycfia". Những thay đổi về chứng nhận và quy trình cấp chứng nhận cũng sẽ được cập nhật tới người dùng thông qua trang web của CFIA.

Kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2019, CFIA sẽ bắt đầu cấp các chứng nhận này cho các lô hàng rời khỏi Canada. Chứng nhận Cam kết của nhà sản xuất (Manufacturer's Declaration) được sử dụng trước đó dự kiến sẽ hết hiệu lực vào mùa hè 2019.


Tin khác