Dự thảo quy định mới về SPS của các nước thành viện WTO (từ ngày 16 đến 28/2/2017) 

Từ ngày 16-28/2/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 26/85 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

-Thông báo số G/SPS/N/THA219/Add.3, 239,240 của Thái Lan về dự thảo quy định về nhãn mác trên sản phẩm và tiêu chuẩn đối với sầu riêng tươi đông đá;

-Thông báo số G/SPS/N/EU/197 ngày 17/2/2017 của EU về dự thảo mức dư lượng tối đa 20 mg/kg hydrocyanic  acid trong thực phẩm;

-Thông báo số G/SPS/N/IND/172,173,174,175,176 của Ấn Độ, trong đó đáng chú ý có thông báo số 172, 174 và 176 dự thảo liên quan đến kiểm dịch thực vật;

-Thông báo số G/SPS/N/IDN/115 của Indonesia ngày 23/2/2017 về việc sử dụng chất phụ gia thực phẩm;

-Thông báo số G/SPS/N/MY/39 ngày 24/2/2017 của Malaysia về thực hiện quy định mới đối cới chứng chỉ kiểm dịch thực vật;

-Thông báo số G/SPS/N/JAN/501 ngày 27/2/2017 của Nhật Bản về việc quy định mức dư lượng tối đa thuốc thú y Melengestrol Acetate;

-Thông báo khẩn cấp số G/SPS/N/AUS/412.Add.2 và G/SPS/N/AUS/412.Add.2/Corr.1 liên quan đến thông báo số G/SPS/N/AUS/412 của Úc về việc tạm dừng nhập khẩu tôm chưa qua nấu chín vì lý do bệnh đốm trắng.

Chi tiết danh sách các dự thảo xin xem file đính kèm.

Các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có góp ý hay phản hồi các dự thảo trên xin liên hệ: Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


0A55889B1D474343BC24E19FE75E05CE.doc

Tin khác