Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 02/2021 

Trong tháng 02/2021, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 65 thông báo của các nước thành viên WTO, bao gồm dự thảo và văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

 

 

        Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu và thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên để có điều chỉnh phù hợp.

  Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước ngày 31/3/2021, địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại:
024 37344764, fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


F5C444BEF6794159B91C2E56BF2B0541.docx

Tin khác