Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 11 năm 2022 

Từ ngày 21/10 - 20/11/2022, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 116 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 81 dự thảo và 35 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách thông báo nội dung kèm theo).

STT

Quốc gia/ khu vực

Tổng số thông báo

Ghi chú

1

Bra-xin

34

Bao gồm:

- 26 thông báo về dự thảo lấy ý kiến

- 08 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực hoặc bổ sung sửa đổi thông báo trước đó

Đáng chú ý có:

1. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2114

Ngày thông báo: 18/11/2022

Nội dung thông báo: thiết lập mức giới hạn tồn dư tối đa (LMT) của các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm.

2. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2112

Ngày thông báo: 18/11/2022

Nội dung thông báo: dự thảo sửa đổi Nghị quyết, các điều khoản về mức giới hạn tồn dư tối đa (LMT) của các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm, các nguyên tắc chung để thiết lập chúng và các phương pháp phân tích nhằm mục đích đánh giá sự phù hợp.

Nghị quyết này đưa vào khung pháp lý quốc gia:

I - GMC / MERCOSUR Nghị quyết số 103, ngày 15 tháng 12 năm 1994;

II - GMC / MERCOSUR Nghị quyết số 25, ngày 20

 

 

 

tháng 6 năm 2002;

III - GMC / MERCOSUR Nghị quyết số 12, ngày 17 tháng 7 năm 2011; và

IV - GMC / MERCOSUR Nghị quyết số 18, ngày 13 tháng 10 năm 2021

3. Thông báo số: G/SPS/N/BRA/2111

Ngày thông báo: 18/11/2022

Nội dung thông báo: Dự thảo sửa đổi Nghị quyết các quy định về ghi nhãn thực phẩm đóng gói.

Nghị quyết này đưa vào khuôn khổ pháp lý quốc gia Nghị quyết số 26, ngày 10 tháng 12 năm 2003 của GMC / MERCOSUR.

2

Nhật Bản

31

Bao gồm:

- 15 thông báo về dự thảo lấy ý kiến

- 16 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực hoặc bổ sung sửa đổi thông báo trước đó

Đáng chú ý có:

1. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1138

Ngày thông báo: 04/11/2022

Nội dung thông báo: Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) sẽ sửa đổi các bảng Phụ lục 1-2, 2 và 2-2 của Pháp lệnh thi hành luật bảo vệ thực vật và danh sách dịch hại không thuộc diện kiểm dịch để phản ánh Bộ luật Bảo vệ thực vật sửa đổi và bằng chứng khoa học mới nhất.

1) Tóm tắt các đề xuất sửa đổi - Phụ lục 1;

2) Đề xuất sửa đổi Bảng 1-2 của Pháp lệnh thi hành luật bảo vệ thực vật về danh mục thực vật và vật thể khác phải thực hiện các biện pháp KDTV cụ thể tại nước xuất khẩu - Phụ lục 2;

3) Đề xuất sửa đổi Bảng 2 Pháp lệnh thi hành luật bảo vệ thực vật về danh mục thực vật cấm nhập khẩu - Phụ lục 3;

4) Đề xuất sửa đổi Bảng 2-2 của Pháp lệnh thi hành luật bảo vệ thực vật về danh mục thực vật cấm nhập khẩu và các đối tượng khác (trừ thực vật/đối tượng khác đáp ứng yêu cầu) - Phụ lục 4;

5) Đề xuất sửa đổi danh mục dịch hại không thuộc diện kiểm dịch - Phụ lục 5..

2. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1132,

 

 

 

 

 

G/SPS/N/JPN/1133, G/SPS/N/JPN/1134

Ngày thông báo: 31/10/2022

Nội dung thông báo: Đề xuất giới hạn mức dư lượng tối đa (MRL) đối với hóa chất nông nghiệp sau đây. Chỉ định Thuốc thú y Nitarsone asan, roxarsone và Natri nifurstyrenate thành phần của nông dược được quy định rằng “Không được phát hiện” trong thực phẩm

3. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1137, G/SPS/N/JPN/1136, G/SPS/N/JPN/1131, G/SPS/N/JPN/1130

Ngày thông báo: 31/10/2022

Nội dung thông báo: Đề xuất giới hạn mức dư lượng tối đa (MRLs) đối với phụ gia thức ăn chăn nuôi: Enramycin, tiopronin, diaveridine, Tolclofos-metyl

4. Thông báo số: G/SPS/N/JPN/1129, G/SPS/N/JPN/1127, G/SPS/N/JPN/1126

Ngày thông báo: 31/10/2022, 28/10/2022

Nội dung thông báo: Đề xuất giới hạn mức dư lượng tối đa (MRLs) đối với thuốc trừ sâu: Tolclofos-metyl, pyrifluquinazon, mepanipyrim, fosthiazate

 

3

Hoa Kỳ

05

Bao gồm:

- 02 thông báo về dự thảo lấy ý kiến

- 03 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực hoặc bổ sung sửa đổi thông báo trước đó

Đáng chú ý có:

1. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3354

Ngày thông báo: 31/10/2022

Nội dung: Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ đã nhận được một số hồ sơ ban đầu của các kiến nghị về thuốc bảo vệ thực vật yêu cầu thiết lập hoặc sửa đổi các quy định về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong hoặc trên các mặt hàng khác nhau.

2. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3353

Ngày thông báo: 28/10/2022

Nội dung: Quy định này thiết lập các dung sai đối với dư lượng của methoxyfenozide trong hoặc trên nhiều loại sản phẩm

4

Úc

05

Bao gồm 05 dự thảo số G/SPS/N/AUS/553, G/SPS/N/AUS/551, G/SPS/N/AUS/550, G/SPS/N/AUS/549 lấy ý kiến góp ý về:

- Hiện đại hóa hệ thống an toàn sinh học quốc gia của Úc

- Loại bỏ yêu cầu xét nghiệm chó âm tính với E. canis trước khi nhập cảnh vào Úc

- Các điều kiện nhập khẩu đã sửa đổi đối với cá và sản phẩm cá nhập khẩu vào Úc để sử dụng làm thức ăn cho thú cảnh và thức ăn chăn nuôi

- Sửa đổi đối với khai báo bổ sung cho nấm và nấm cục làm thức ăn cho người

- Dự thảo đánh giá nguy cơ vi rút dại ở chó và mèo nhập khẩu

 

5

Canada

04

Bao gồm:

- 03 thông báo về dự thảo lấy ý kiến

- 01 thông báo về quy định đã thông qua hoặc có hiệu lực

1. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1464

Ngày thông báo: 16/11/2022

Nội dung thông báo: Thông báo đề xuất cho phép sử dụng iốt như một thành phần bổ sung trong thực phẩm

2. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1463

Ngày thông báo: 07/11/2022

Nội dung thông báo: Mục tiêu của tài liệu được thông báo PMRL2022-19 là tham khảo về các giới hạn dư lượng tối đa (MRL) được liệt kê đối với florylpicoxamid đã được Cơ quan quản lý quản lý dịch hại của Bộ Y tế Canada (PMRA) đề xuất.

MRL (ppm)

Hàng hóa Nông nghiệp Thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

0,02

Trứng; mỡ, thịt và phụ phẩm thịt của gia súc, dê, ngựa, lợn, gia cầm và cừu; sữa

0,015

Hạt cải dầu (phân nhóm cây trồng 20A) (sửa đổi)

0,01

Đậu khô bóc vỏ, trừ đậu tương (phân nhóm cây trồng 6-21E); đậu Hà Lan khô bóc vỏ (nhóm cây trồng 6-21F); lúa mì (phân nhóm cây trồng 15-

 

 

 

 

 

 

 

 21A); củ cải đường.

  1ppm = 1 phần triệu

Có thể tìm thấy các mặt hàng có trong các nhóm/phân nhóm cây trồng được liệt kê trên trang web nhóm cây trồng có hóa chất tồn dư (https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public /protectingyour-health-environment/pesticides-food/residue-chemo-crop-groups.html) trong phần Thuốc trừ sâu của trang web Canada.ca.

3. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/1462

Ngày thông báo: 26/10/2022

Nội dung thông báo: Thông báo về việc sửa đổi danh sách các chất phụ gia thực phẩm được phép với các công dụng được chấp nhận khác để mở rộng việc sử dụng canxi lactat và natri Alginate để đóng gói đồ uống có cồn không tiêu chuẩn

4. Thông báo số: G/SPS/N/CAN/927/Rev.1/Add.1

Ngày thông báo: 26/10/2022

Nội dung thông báo: Dự thảo Yêu cầu chung về kiểm dịch thực vật đối với hạt tiêu tươi và quả cà chua nhập khẩu từ nước thứ 3 vào Canada có hiệu lực từ ngày 19 tháng 10 năm 2022

6

EU

02

 

1. Thông báo số: G/SPS/N/EU/592/Add.1

Ngày thông báo: 08/11/2022

Nội dung: thông Đề xuất được thông báo trong G/SPS/N/EU/592 (24 tháng 8 năm 2022) hiện được thông qua bởi Quy định của Ủy ban (EU) 2022/2002 ngày 21 tháng 10 năm 2022 sửa đổi Quy định (EC) số 1881/2006 liên quan đến mức độ tối đa của dioxin và các PCB tương tự dioxin trong một số loại thực phẩm (Văn bản có liên quan đến EEA) [OJ L 274, ngày 24 tháng 10 năm 2022, trang 64].

Quy định sẽ được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2023

2. Thông báo số: G/SPS/N/USA/3353

Ngày thông báo: 28/10/2022

Nội dung: Đề xuất được thông báo trong G/SPS/N/EU/567 (ngày 18 tháng 5 năm 2022) hiện

 

 

 

được thông qua bởi Quy định thực hiện của Ủy ban (EU) 2022/2095 ngày 28 tháng 10 năm 2022, thiết lập các biện pháp ngăn chặn việc xâm nhậpvà lây lan của Anoplophora chinensis (Forster) trong lãnh thổ Liên minh và bãi bỏ Quyết định 2012/138/EU [OJ L 281, ngày 31 tháng 10 năm 2022, trang 53].

Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 20 sau khi được đăng trên Công báo của Liên minh châu Âu và sẽ áp dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2029.

7

ASEAN

01

Thông báo của Thái Lan số: G/SPS/N/THA/589

Ngày thông báo: 26/10/2022

Nội dung thông báo: Theo thông báo của Chính phủ Thái Lan ngày 11 tháng 7 năm 2022 về việc tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sống và sản phẩm gia cầm từ Việt Nam đã hết hiệu lực vào ngày 13 tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên WOAH thông báo dịch cúm gia cầm tiếp tục bùng phát gây bệnh cao (HPAI) tại Việt Nam. Vì vậy, Thái Lan cần ngăn chặn sự xâm nhập của bệnh cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) vào nước này. Theo Đạo luật Dịch tễ Động vật B.E. 2558 (2015), việc nhập khẩu gia cầm sống và xác gia cầm từ Việt Nam tiếp tục bị tạm ngừng trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2022 trở đi trên Công báo Hoàng gia Thái Lan.

8

Khác

34

 

Tổng

116


1F5349AEFA2F4F629D11DDDD9C4300CB.docx

Tin khác