Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong tháng 8 năm 2021 

Trong tháng 8/2021, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 65 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 54 dự thảo và 11 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

 

            Thông tin góp ý (nếu có) gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước ngày 30/9/2021, địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại:
024 37344764, fax: 024 37349019, email:
spsvietnam@mard.gov.vn


599011405EF148DCA09B7365DD49AF57.docx

Tin khác