Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong tháng 9 năm 2021 

Trong tháng 9/2021, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 69 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 60 dự thảo và 09 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

 

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng và thị trường nêu trên nghiên cứu góp ý cho các dự thảo và điều chỉnh quy trình sản xuất để phù hợp với quy định mới (nếu có).

Thông tin góp ý gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước ngày 29/10/2021, địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024 37344764, fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


EC3E8B07D13A4133B75BF2E5145A52AD.pdf

Tin khác