Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01 - 15/02/2019 

Từ ngày 01 - 15/02/2019 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 33/79 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới(WTO) có thể ảnh hưởng tới các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 

Đáng chú ý những có dự thảo sau:

  • Liên minh châu Âu (EU) số G/SPS/N/EU/305 về sửa đổi danh sách các bệnh được nêu trong Phụ lục II của Quy định (EU) 2016/429 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng về các bệnh động vật truyền nhiễm và sửa đổi và bãi bỏ một số điều khoản trong lĩnh vực sức khỏe động vật (Luật thú y);
  • Liên minh châu Âu (EU) số G/SPS/N/EU/306 về áp dụng các quy tắc phòng ngừa và kiểm soát bệnh đối với các dịch bệnh động vật (danh sách các dịch bệnh) có nguy cơ lây lan;
  • Nhật bản số G/SPS/N/JPN/611; 612; 617 về điều chỉnh mức dư lượng hóa chất Difenoconazole, Flupyrimin, Fenitrothion trên các sản phẩm cà phê hạt, cá và một số sản phẩm thực phẩm khác;
  • Hàn Thái Lan số G/SPS/N/THA/263 mức dư lượng tối đa cho các chất gây ô nhiễm và độc tố trong thực phẩm.

            Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý và có phản ứng cần kịp thời. Đặc biệt với các doanh nghiệp xuất khẩu có sản phẩm liên quan có ý kiến góp ý và điều chỉnh quy trình sản xuất phù hợp để tránh những thiệt hại do tác động của những quy định nêu trên. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

            Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 024 37344764, Fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


2BF69DF82293432D9BFD8617864A6705.doc

Tin khác