Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/02 - 29/02/2020 

Từ ngày 01/02 - 29/02/2020, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 47/165 thông báo các dự thảo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO, có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

 

 Đáng chú ý có những dự thảo sau:

  1. Liên minh Châu Âu
  • Thông báo số G/SPS/N/ EU/370 về dự thảo thực thi qui định việc không gia hạn hoạt chất beta-cyfluthrin, phù hợp với Qui định số 1107/2009. Các thành viên EU sẽ rút sự cho phép các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa các hoạt chất beta-cyfluthrin, thời hạn rút sẽ được EU thông báo sau theo đúng qui định về SPS;
  • Thông báo số G/SPS/N/ EU/369 về dự thảo sửa đổi qui định (EC) số 1881/2006 quy định mức dư lượng tối đa hóa chất perchlorate trong thực phẩm:

STT

Sản phẩm

Perchlorate MLR ((mg/kg))

1

Rau và quả

0.05

2

Bầu bí và cải xoắn

0.10

3

Lá rau và thảo mộc

0.50

4

Trà và trà xấy khô

0.75

5

Thảo mộc

0.75

  1. Hoa kỳ
  • Thông báo số G/SPS/N/USA/3146 về dự thảo thu hồi việc miễn trừ qui định dư lượng tồn dư thuốc diệt nấm (Banda  de  Lupinus  Albus  Doce  - BLAD)  trong hàng hóa thực phẩm và thiết lập mức dư lượng trong một số loại sản phẩm, trong đó có sản phẩm rau, quả ở mức 0.02 ppm;
  • Thông báo số G/SPS/N/USA/3147-1349 của Cục bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ thông báo về việc đã nhận một số đề xuất thiết lập dư lượng hóa chất thuốc bảo vệ thực vật trong nhiều loại hàng hóa (chất không trơ) và đề nghị các nước góp ý cho dự thảo này.
  1. Đài loan
  • Thông báo số G/SPS/N/TPKM/520 về dự thảo tiêu chuẩn giới hạn dư lượng thuốc trừ sâu Cyenopyrafen, Dinotefuran, Fluopyram,  Glufosinate-ammonium,  Kasugamycin,  Mandipropamid,  Metazosulfuron, Oxolinic  acid,  Pyraclostrobin,  Spinetoram,  Spiromesifen, Tecloftalam trong rau, quả và đậu sấy khô và Acetamiprid, Azoxystrobin,  Clothianidin,  Cyfluthrin,  Fipronil,  Fludioxonil,  Flutolanil,  Flutriafol, Imidacloprid, Tebuconazole, Thiamethoxam, Trifloxystrobin trong sản phẩm động vật.
  1. Ca-na-đa
  • Thông báo số G/SPS/N/CAN/1300 về dự thảo giới hạn dư lượng tối đa chế phẩm pyriofenone trong sản phẩm rau quả ở mức 0.3 ppm.

  Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý và có phản ứng cần kịp thời. Đặc biệt với các doanh nghiệp xuất khẩu có sản phẩm liên quan có ý kiến góp ý và điều chỉnh quy trình sản xuất phù hợp để tránh những thiệt hại do tác động của những quy định nêu trên.

          Mọi thông tin góp ý, ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 024 37344764, Fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


0E1D94350D234C7BA6F34295101771A0.doc

Tin khác