Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16/9 - 30/9/2019 

Từ ngày 16/9 - 30/9/2019, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 27/58 thông báo các dự thảo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO, có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo).

 

  Đáng chú ý có những dự thảo sau:

  1. Liên minh Châu âu (EU)
  • Thông báo số G/SPS/N/EU/347 về dự thảo quy định mức dư lượng tối đa chất myclobutanil,  napropamide  và  sintofen (mg/kg) trong nhiều loại sản phẩm hàng hóa. Trong đó đáng chú ý:

Sản phẩm

Myclobutanil

Napropamide

Sintofen

Mức cũ

Mức mới

Mức cũ

Mức mới

Mức cũ

Mức mới

Hạt điều

0,05

0,01

0,05

0,01

0,05

0,01

Gạo

0,05

0,01

0,05

0,01

0,05

0,01

 

 

 

 

 

 

  • Thông báo số G/SPS/N/EU/348 về dự thảo quy định mức dư lượng tối đa chất chromafenozide, fluometuron, pencycuron, sedaxane, tau-fluvalinate  và  triazoxidetrong (mg/kg) sản phẩm hàng hóa. Trong đó đáng chú ý:

Sản phẩm

Sum of pencycuron and pencycuron-PBamine, expressed as pencycuron (F)(R)(A)

Fluvalinate (sum of isomers) (F)

Triazoxide

Mức cũ

Mức mới

Mức cũ

Mức mới

Mức cũ

Mức mới

Hạt điều

0,05

0,02

0,01

0,01

 

0,005

Gạo

0,05

0,02

0,01

0,01

 

0,003

 

 

 

 

 

 

  • Thông báo khẩn cấp số G/SPS/N/EU/349 về việc ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh sâu mùa thu (Spodoptera frugiperda (Smith)). Do vậy, EU sửa đổi Quyết định thực hiện của Ủy ban (EU) 2018/638. Đặc biệt, phạm vi địa lý được mở rộng cho tất cả các quốc gia ngoài EU và các biện pháp được áp dụng cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.
  1. Hoa Kỳ:
  • Thông báo số G/SPS/N/USA/3102 - 3108 về quy định mức dư lượng tối đa  thuốc trừ sâu trong các lọai hàng hóa. Trong đó, đáng chú ý có thông báo số 3107 và 3108 dự thảo quy định chất spinosad trong chè khô và chè hòa tan là 2 ppm và metaflumizone trong cà phê là 0,15 ppm.

  Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý và có phản ứng cần kịp thời. Đặc biệt với các doanh nghiệp xuất khẩu có sản phẩm liên quan có ý kiến góp ý và điều chỉnh quy trình sản xuất phù hợp để tránh những thiệt hại do tác động của những quy định nêu trên.

            Mọi thông tin góp ý, ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 024 37344764, Fax: 024 37349019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


60F7DB7A7BAD41028A5E9C0BF48C0B7E.doc

Tin khác