Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 01- 15/05/2018  

Từ ngày 01- 15/05/2018 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 25/50 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 

Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

- Thông báo của Ấn Độ số G/SPS/N/IND/211 về dự thảo về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đối với cà phê ;

- Thông báo của Nhật Bản số G/SPS/N/JPN/574 về việc thay đổi biện pháp kiểm dịch thực vật đối với các sản phẩm không có giấy chứng nhận kiểm dịch;

- Thông báo của Đài Loan Trung Quốc số G/SPS/N/TPHM/460 về dự thảo mức dư thuốc trừ sâu tối đa bao gồm Amisulbrom,  Cyantraniliprole, Cyenopyrafen,  Fenpyroximate,  Fluopyram,  Metconazole,  Methiocarb,  Spiromesifen  and Sulfoxaflor trong rau, quả và chè.

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


ED8062FF99A244129C47206C653367A4.doc

Tin khác