Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 01-15/12/2017 

Từ ngày 01-15/12/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 28/59 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 

Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

  • Thông báo của Hoa kỳ số G/SPS/N/USA/2877/Add.1, dự thảo về việc hoàn tất thủ tục kiểm dịch cho phép nhập khẩu quả xoài tươi của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ ;
  • Thông báo của Nam Phi số G/SPS/N/ZAF/58 về dự thảo một số yêu cầu  bắt buộc đặc biệt đối với một số mặt hàng thủy sản đóng hộp xuất khẩu vào thị trường Nam Phi;
  • Thông báo của Hàn Quốc số G/SPS/N/KOR/585 về dự thảo sửa đổi mẫu giấy chứng chỉ kiểm dịch thực vật.
  • Thông báo của Indonesia số G/SPS/N/IDN/122, dự thảo quy định chiếu xạ đối với thực phẩm;
  • Thông báo của Australia số G/SPS/N/AUS/441, dự thảo sửa đối về mức dư lượng tối đa các hóa chất nông nghiệp bao gồm: Florpyrauxifen-benzyl,  Flutriafol,  Pirimicarb  and  Sedaxane trong hàng hóa thuộc thực vật và Florpyrauxifen-benzy trong hàng hóa thuộc động vật.

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


CC9D88A6625A4B7BB8F698A6EECAFB48.doc

Tin khác