Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 01-15/9/2017 

Từ ngày 01-15/9/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 23/38 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

  • - Thông báo của Philipines số G/SPS/N/PHL/386, 387, 388, 389, 390, 391 dự thảo một số tiêu chuẩn quốc gia và dự thảo về hướng dẫn và nguyên tắc quản lý đánh giá rủi do vi sinh vật;
  • - Thông báo của Nhật Bản số G/SPS/N/JPN 530, 531, 532, 533, 534 về dự thảo mức dư lượng tối đa hóa chất trong sản phẩm nông nghiệp bao gồm các loại hóa chất sau: DCIP, Fosetyl, Pyraclostrobin, Pyribencarb, Triforine;
  • - Thông báo của Trung Quốc số G/SPS/N/CHN/1056, dự thảo về các biện pháp giám sát và quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu;
  • - Thông báo của Australia số G/SPS/N/AUS/434 dự thảo sửa đổi Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc New Zealand để sắp xếp các giới hạn dư lượng tối đa các hóa chất nông nghiệp và thú y khác nhau để phù hợp với các quy định quốc gia khác liên quan đến việc sử dụng hoá chất nông nghiệp và thú y một cách an toàn và hiệu quả: bao gồm Chlorantraniliprole,  Clomazone,  Clothianidin,  Cyanamide,  Cyclaniliprole,  Cyprodinil, Dimethomorph,  Fludioxonil,  Haloxyfop,  Mandipropamid,  Methomyl,  Methoxyfenozide, Napropamide, Phosphorous acid trong hàng hóa thực vật và Clomazone, Cyclaniliprole, Napropamide trong hàng hóa động vật.
  • - Thông báo của EU số G/SPS/N/EU/226 về dự thảo mức dư lượng tối đa các chất chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, triclopyr trong một số sản phẩm

 

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

       Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


346A55C93FE6443AA6A75E0D977AAEBB.doc

Tin khác