Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 1-15/7/2017 

Từ ngày 1-15/7/2017 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 25/69 thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

  • Thông báo của EU số G/SPS/N/EU/219 thông báo về việc EU sẽ tăng tần xuất kiểm soát chính thức đối các sản phẩm nhập khẩu vào thị trường EU. Trong đó các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam bao gồm thanh long, hồ tiêu, rau mùi, rau húng quế, đậu bắp sẽ thuộc diện bị tăng tần xuất kiểm soát về vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật;
  • Thông báo của Hoa Kỳ số G/SPS/N/USA/2171/Add.4, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938 thông báo về quy định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm bao gồm chất Pyroxsulam, Indaziflam, Prosulfuron, Flonicamid trong sản phẩm nói chung và Flubendiamide trong chè, Buprofezin trong hạt gạo;
  • Thông báo của Canada số G/SPS/N/CAN/1125 quy định mức dư lượng hóa chất ethylene  oxide và ethylene  chlorohydrin trong thảo mộc
  • Thông báo của Úc các số G/SPS/N/AUS/412/Add.8 Úc sẽ thay đổi các điều kiện quản lý chất lượng với mặt hàng tôm kề từ ngày 7/7/2017.
  • Thông báo của Vương quốc Ả Rập số G/SPS/N/SAU/ 79,80,81 về quy định kỹ thuật áp dụng với sản phẩm cá đông lạnh, số 82, 83 quy định kỹ thuật về sản phẩm tôm đông lạnh;

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

 

       Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


348DB647B3E549749DABFEC91665E868.doc

Tin khác