Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16- 30/04/2018 

Từ ngày 16- 30/04/2018 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 23/59 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

 

Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

Thông báo số G/SPS/N/AUS/448 về quy chuẩn tiêu chuẩn thực phẩm của Australia, New Zealand thay đổi mức dư lượng giới hạn tối đa đối với một số hóa chất  trong nông nghiệp;

Thông báo của Đài Loan Trung Quốc số G/SPS/N/TPHM/456 về dự thảo yêu cầu kiểm dịch đối với việc nhập khẩu động vật giáp xác và động vật thân mềm sống

Thông báo của Hoa Kỳ số G/SPS/N/USA/2997, 2998, 2999, 3000 về dự thảo dư lượng thuốc trừ sâu trong một số sảm phẩm nông nghiệp, bao bồm các loại sau: Clethodim, Fluensulfone, Sulfentrazone, Tetraconazole.

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


EA159C7EEBE249E7969AD2FAB3C7CEFA.doc

Tin khác