Tổng hợp dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16 - 30/06/2018 

Từ ngày 16 - 30/06/2018 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 15/108 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

Thông báo của EU số G/SPS/N/EU/260 dự thảo về việc điều chỉnh mức dư lượng tối đa hóa chất bromuconazole,  carboxin,  fenbutatin  oxide, fenpyrazamine  và  pyridaben trong các sản phẩm nông sản. Trong dự thảo này mức dư lượng quy định trong hầu hết trên các sảm phẩm có xu hướng ở mức thấp, do vậy sẽ có ảnh hưởng đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU như rau quả, gạo, hạt điều, chè, cà phê.v.v..

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


51AD0FB92DB44993BAB42328157A6CA9.doc

Tin khác