Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-31/01/2018 

Từ ngày 16-31/01/2018 Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 18/50 tổng số thông báo dự thảo về quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Trong đó đáng chú ý có những thông báo sau:

  • - Thông báo của Vương Quốc  Ả rập Xê út số G/SPS/N/SAU/336 về việc tạm thời cấm nhập khẩu đối với các mặt hàng cá và động vật giáp xác từ Việt nam;
  • - Thông báo của Thái Lan số G/SPS/N/THAI/243, 244 về việc dự thảo thủ tục phê duyệt nhập khẩu động vật sống và thức ăn động vật vào Vương quốc Thái Lan".
  • - Thông báo của Hàn Quốc số G/SPS/N/KOR/592 về việc Cơ quan Kiểm dịch động thực vật của Hàn Quốc đề xuất thay đổi mẫu giấy chứng nhận sức khỏe.

Văn phòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, ý kiến phản hồi các dự thảo. Chi tiết danh sách dự thảo xin xem file đính kèm.

Mọi thông tin góp ý hay ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về Văn phòng SPS Việt Nam, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.3734.4764, Fax: 3734.9019, email: spsvietnam@mard.gov.vn


347913F75F5F46249EBB849FE42925EB.doc

Tin khác